Hanke jatkaa Vihreä ja kestävä Kemi –hankkeen työtä kestävän kehityksen ja vähähiilisten toimintatapojen edistämiseksi, nyt kohderyhmänä ovat Kemissä toimivat mikro- ja pk-yritykset.

Kemi liittyi kaupunginvaltuuston päätöksellä Hiilineutraalit kunnat (Hinku) –verkostoon lokakuussa 2020. Verkoston jäsenten tavoitteena on pienentää alueellisia päästöjään 80 % aikavälillä 2007-2030, pois lukien päästökaupan alaiset teollisuuden päästöt. Aiemmin Kemi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tehnyt kansallisen yhteiskuntasitoumuksen muovin käytön vähentämiseksi ja sen kierrättämisen lisäämiseksi. Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli sisältyy Kemin kaupunkistrategiaan.

Edistämällä mikro- ja pk-yritysten vähähiilisiä ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja tämä hanke edistää myös kaikkia edellä mainittuja sitoumuksia ja tavoitteita.

Meloja saapuu Kemin kaupunkiin kauniina kesäpäivänä. Meri on tyyni ja rannan kerrostalojen kuvajaiset näkyvät veden pinnassa.
Kemiin pääsee myös meriteitse. KUVA: TIINA LAUKKANEN

Hankkeen tavoitteena on
• lisätä Kemin alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tietämystä kestävistä ja vähähiilisistä toimintatavoista ja
• saada Kemin alueen mikro- ja pk-yritykset toimimaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen sekä viestimään kestävän kehityksen toiminnastaan.

Hankkeen tuloksena on mm. ympäristökäsikirjapohja, jonka avulla yritysten kestävän kehityksen mukainen toiminta ja siitä viestiminen helpottuu ja tehostuu.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 282 540 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 226 032 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 prosenttia. 

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021–28.2.2023.

Kiinnostuitko hankkeesta? Ohessa yhteystiedot, kerromme mielellämme lisää.