Kun kyseessä on välitöntä puuttumista vaativa, henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava tilanne, ota aina yhteys hätäkeskukseen numeroon 112. Meri-Lapin ensihoidolle ja pelastuslaitokselle tuovat haasteita isot teollisuuslaitokset, asema liikenteen vilkkaassa solmukohdassa sekä Ruotsin rajan läheisyys.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on tuottanut ensihoitopalvelun omana toimintanaan vuodesta 2013 alkaen. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio sekä Ylitornio.

Ympärivuorokautista valmiutta tarjoaa alueen noin 61 000 asukkaalle yhteensä 8 hoitotason yksikköä sekä kenttäjohtoyksikkö. Yksikössä työskentelevä ensihoidon päivystävä kenttäjohtaja vastaa koko alueen operatiivisen kenttätoiminnan johtamisesta. Lisäksi alueella on yksi pääsääntöisesti arkipäivisin operoiva perustason yksikkö. 

Ensihoitokeskus Kemissä Länsi-Pohjan keskussairaalan välittömässä läheisyydessä on kaiken toiminnan hermokeskus. Siellä työskentelevät virka-aikaan ensihoitopäällikkö, ensihoidon ylilääkäri ja osastonhoitaja. Ensihoitokeskus on tietysti myös vuorossa olevien Kemin ensihoitoyksiköiden ensihoitajien ja päivystävän kenttäjohtajan työpaikka.

Meri-Lapin keskussairaalaan Kemissä on keskitetty paitsi erikoissairaanhoito myös kuntien perusterveydenhuollon päivystys.

Meri-Lapissa on paljon teollisuutta sekä Ruotsin raja lähellä. Rajakuntien Tornion ja Haaparannan sekä Ylitornion ja Övertorneån yhteistyö on tiivistä. Vuosittain Torniossa kirjataan noin 14 miljoonaa rajanylitystä, mikä on noin 38 300 vuorokaudessa.