Kotona asumista tukevat erilaiset tuki- ja hoivapalvelut. Palveluneuvonnasta saat ohjausta, tietoa ja apua niiden hankintaan.

Ikäihmisten neuvontapuhelin palvelee puhelimitse arkisin kello 9–12.
Palveluneuvonta

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Kemin terveyskeskuksen hoitotarvike
Apuvälineet ja fysioterapia, Mehiläinen Länsi-Pohja

Ateriat ja ruokatarvikkeet

Ateriapalvelu
Ateria- ja kauppa-asiointi
Ateriapalvelun palveluseteli
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna palvelusetelillä, palvelukuvaus

Asiakasmaksut

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja kuntalaskutus 25.1.2022

Avustaminen

Fysioterapeutin kotikäynnit
Hyvinvointipysäkin esite avustamisesta
Järjestöjen vapaaehtoispalveluna avustamista

Kotihoito

Kemin kaupungin kotihoito
Kotihoidon yhteystiedot 2022
Etähoito Kemin kotihoidossa

Kotihoidon tulokysely_2022
Vaihtoehtona kaupungin kotihoidolle on palveluseteli:
Säännöllisen kotipalvelun palveluseteli
Yhteystiedot muisti-, fysioter.- ja kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Pandemiarajoitteet koskevat osaa tukipalveluista:
Saunapalvelua on rajoitettu ja päivätoiminta on suljettuna toistaiseksi.

Päivätoiminnan esite
Päivätoiminnan hakemus
Saunapalveluesite
Saunapalveluhakemus

Kotipalvelun tukipalveluna voidaan myöntää palvelusetelillä siivousapuun tukea ja kotiinkuljetusateriapalvelun palveluseteli.
Ateriapalvelua palvelusetelillä
Siivousta palvelusetelillä
Lisää tietoa ja palveluiden sääntökirjat löydät palvelusetelisivulta.

Kuljetukset

Kuljetuspalveluohjeet
Kuljetuspalveluhakemus

Lääkehoito

Lääkeannosjakelun tiedote
Lääkeannosjakelu ja valtakirja, Kemin I apteekki
Lääkeannosjakelu, Yliopiston apteekki

Kemin kaupungin kotihoidolla on käytössä Evondos lääkeannostelijoita. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehoidon toteutumista voidaan tukea lääkeannostelijan avulla. Kotihoito lataa kahden viikon välein asiakkaan lääkeannospussit Evondokseen. Kotihoito saa myös ilmoitukset laitteelta, mikäli lääkkeenotossa tapahtuu poikkeamia. Evondos on osa lääkehoidon toteutusta ja sen avulla voidaan vähentää pelkkää lääkkeenoton tarkistusta. Pelkän Evondoksen avulla lääkehoidon toteutus ei yksin onnistu, vaan asiakkaalla tulee olla siinä kotihoito ja koneellinen lääkeannosjakelu.

Omaishoito

Omaishoidontuki
Omaishoidontuen hakemus, aikuiset
Omaishoidontuen hakemus, lapset
Omaishoidon maakunnalliset kriteerit
Omaishoidon sijaishoidon palveluseteli

Palveluasuminen

Palveluasuminen
Palveluasumisen hakemus
Palveluasumisen kriteerit
Tulo – ja menokysely asukkaalle
Tietoa tehostetun palveluasumisen maksusta

Perhehoito

Perhehoidon toimintaohje

Turvapalvelut

Turvapuhelintietoa
Turvapuhelinhakemus Addsecure(ent Stella)
Turvapuhelinhakemus Novo

Vammaispalvelut

Henkilökohtaisen avun toimintaohje
Vammaispalveluhakemus toimitetaan Vammaispalveluihin,
os. Valtakatu 26, 1-kerros, 94100 Kemi

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Veteraanipalvelut

Yleistietoa veteraanipalveluista
Veteraanipalvelut palvelusetelillä

Yksityiset hoito- ja tukipalvelut

Ateria- ja kauppapalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Siivous ja asiointi
Piha- ja lumityöt

Palveluntuottajille

Yksityisen palveluntuottajan tulee tehdä ilmoituksen toiminnastaan Kemin kaupungin perusturvalautakunnalle aluehallintoviraston lomakkeella.

Palveluntuottajahaku palvelusetelipalveluissa

Kaupungilla on jatkuva haku palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tuottajille. Säännöllisen kotipalvelun tukipalveluna myönnettävien kuljetusateriapalvelujen ja kotisiivouksen palveluntuottajista sekä tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä tuottajista. Lisäksi 1.6.2022 alkaen voidaan hyväksyä uusia palvelusetelipalvelujen tuottajia säännöllisen kotipalvelun, omaishoidon sijaishoidon, veteraanien palvelujen sekä henkilökohtaisen avun osalta (Perusturvalautakunta 26.4.2022 § 50). Näissä palveluissa tuottajien hinnat vapautuvat 1.7.2022 alkaen. Henkilökohtaisessa avussa ei peritä asiakasmaksua. Palvelusetelin arvo ei muuttunut. Asiakas maksaa palvelusetelin (jota asiakkaan tulot vähentävät) arvon ja tuottajan hinnan erotuksen. Kaupunki tiedottaa muutoksesta asiakkaita.

Palveluntuottajan on tehtävä ilmoitus toiminnastaan aluehallintovirastolle.
Palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan myös Kemin kaupungin perusturvalautakunnalle, tätä samaa aluehallintoviraston lomaketta voi käyttää ilmoittautuessa.
Mikäli palveluntuottaja haluaa tuottaa palveluita palvelusetelillä, siitä on täytettävä erillinen hakemus. Palveluille on omat sääntökirjat; Kotona asumista tukevat palvelut, tukipalvelut ja tehostettu palveluasuminen, joista löytyy ohjeistukset palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin.

Lomakkeita palveluntuottajalle

Tehostettua palveluasumista palvelusetelillä, palveluntuottajan hakemus
Palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen sisältömalli
Palveluntuottajan kuukausi-ilmoitus/tuntiseuranta runsas Kotipalvelu
Palveluntuottajan tuntiseuranta, tuki- tai kotipalvelu


Asiointiohjeet palveluntuottajille:
Henkilökohtainen apu
Kotipalvelut, kotipalvelun tukipalvelut, veteraanipalvelut ja
omaishoidon sijaishoito

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tehostettu palveluasuminen