Kotona asumista tukevat erilaiset tuki- ja hoivapalvelut. Palveluneuvonnasta saat ohjausta, tietoa ja apua niiden hankintaan.

Ikäihmisten palveluneuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–12.
Palveluneuvonta

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Kemin terveyskeskuksen hoitotarvike
Apuvälineet ja fysioterapia, Mehiläinen Länsi-Pohja

Ateriat ja ruokatarvikkeet


Ateria- ja kauppa-asiointi
Ateriapalvelun palveluseteli
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna palvelusetelillä, palvelukuvaus

Asiakasmaksut

Sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja kuntalaskutus 25.1.2022

Avustaminen

Fysioterapeutin kotikäynnit
Hyvinvointipysäkin esite avustamisesta
Järjestöjen vapaaehtoispalveluna avustamista

Kotihoito

Kemin kaupungin kotihoito
Kotihoidon yhteystiedot
Etähoito Kemin kotihoidossa
Kotipalvelun palveluseteli-2022
Yhteystiedot muisti-, fysioterapeutti- ja kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Päivätoiminta
Hakemus päivätoimintaan
Kylvetyspalveluesite
Kylvetyspalveluhakemus


Ateriapalvelua palvelusetelillä
Siivousta palvelusetelillä
Lisää tietoa palvelusetelistä ja palveluiden sääntökirjat löydät palvelusetelisivulta.

Kuljetukset

Kuljetuspalveluohjeet
Kuljetuspalveluhakemus

Lääkehoito

Lääkeannosjakelun tiedote
Lääkeannosjakeluapteekit
Lääkeannosjakelu ja valtakirja, Kemin I apteekki
Lääkeannosjakelu, Yliopiston apteekki

Kemin kaupungin kotihoidolla on käytössä Evondos lääkeannostelijoita. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehoidon toteutumista voidaan tukea lääkeannostelijan avulla. Kotihoito lataa kahden viikon välein asiakkaan lääkeannospussit Evondokseen. Kotihoito saa myös ilmoitukset laitteelta, mikäli lääkkeenotossa tapahtuu poikkeamia. Evondos on osa lääkehoidon toteutusta ja sen avulla voidaan vähentää pelkkää lääkkeenoton tarkistusta. Pelkän Evondoksen avulla lääkehoidon toteutus ei yksin onnistu, vaan asiakkaalla tulee olla siinätukena kotihoito ja koneellinen lääkeannosjakelu.

Omaishoito

Omaishoidontuki
Omaishoidontuen hakemus, aikuiset
Omaishoidontuen hakemus, lapset
Omaishoidon maakunnalliset kriteerit
Omaishoidon sijaishoidon palveluseteli

Palveluasuminen

Palveluasuminen
Palveluasumisen hakemus
Palveluasumisen kriteerit
Tulo – ja menokysely asukkaalle
Tietoa tehostetun palveluasumisen maksusta

Perhehoito

Perhehoidon toimintaohje

Turvapalvelut

Turvapuhelintietoa
Turvapuhelinhakemus AddSecure
Turvapuhelinhakemus Novo

Vammaispalvelut

Henkilökohtaisen avun toimintaohje
Henkilökohtaisen avun palveluseteli
Vammaispalveluhakemus toimitetaan Vammaispalveluihin,
os. Valtakatu 26, 1-kerros, 94100 Kemi

Veteraanipalvelut

Yleistietoa veteraanipalveluista
Veteraanipalvelut palvelusetelillä

Yksityiset hoito- ja tukipalvelut

Ateria- ja kauppapalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Siivous ja asiointi
Piha- ja lumityöt

Kaupungilla on jatkuva haku palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tuottajille. Hakemukset palvelusetelipalvelujen tuottamiseen löytyvät palvelusetelisivulta.