Kotona asumista tukevat erilaiset tuki- ja hoivapalvelut. Palveluneuvonnasta saat ohjausta, tietoa ja apua niiden hankintaan. Lapin hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Ikääntyneiden palveluneuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–12.
Palveluneuvonta

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Hoitotarvikkeet
Apuvälineet ja fysioterapia, Mehiläinen Länsi-Pohja

Ateriat ja ruokatarvikkeet

Ateria- ja kauppa-asiointi
Ateriapalvelun palveluseteli
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna palvelusetelillä, palvelukuvaus

Avustaminen

Fysioterapeutin kotikäynnit
Hyvinvointipysäkin esite avustamisesta
Järjestöjen vapaaehtoispalveluna avustamista

Kotihoito

Kotihoidon yhteystiedot
Etähoito Kemin kotihoidossa
Yhteystiedot muisti-, fysioterapeutti- ja kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Päivätoiminta
Kylvetyspalveluesite
Kylvetyspalveluhakemus


Ateriapalvelua palvelusetelillä
Siivousta palvelusetelillä

Lääkehoito

Lääkeannosjakelun tiedote
Lääkeannosjakeluapteekit
Lääkeannosjakelu ja valtakirja, Kemin I apteekki
Lääkeannosjakelu, Yliopiston apteekki

Kemin kaupungin kotihoidolla on käytössä Evondos lääkeannostelijoita. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan lääkehoidon toteutumista voidaan tukea lääkeannostelijan avulla. Kotihoito lataa kahden viikon välein asiakkaan lääkeannospussit Evondokseen. Kotihoito saa myös ilmoitukset laitteelta, mikäli lääkkeenotossa tapahtuu poikkeamia. Evondos on osa lääkehoidon toteutusta ja sen avulla voidaan vähentää pelkkää lääkkeenoton tarkistusta. Pelkän Evondoksen avulla lääkehoidon toteutus ei yksin onnistu, vaan asiakkaalla tulee olla siinätukena kotihoito ja koneellinen lääkeannosjakelu.

Omaishoito


Omaishoidontuen hakemus
Omaishoidon maakunnallisetkriteerit
Sijaisomaishoidon palveluseteli
Lapset ja alle 65-vuotiaat ohje

Palveluasuminen

Palveluasuminen
Palveluasumisen hakemus
Palveluasumisen kriteerit
Tulo – ja menokysely asukkaalle
Tietoa tehostetun palveluasumisen maksusta

Turvapalvelut

Turvapuhelintietoa
Turvapuhelinhakemus AddSecure
Turvapuhelinhakemus Novo

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden avulla tuetaan henkilöitä kotiin ja kodin ulkopuolelle.
Myös alle 65-vuotiaiden omaishoidontarpeessa olevien osalta palveluja
haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Omaishoito
Henkilökohtaisen avun toimintaohje
Vammaispalveluhakemus, alle 65-v omaishoitoa varten

Veteraanipalvelut

Yleistietoa veteraanipalveluista
Veteraanipalvelut palvelusetelillä

Yksityiset hoito- ja tukipalvelut

Ateria- ja kauppapalvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Siivous ja asiointi
Piha- ja lumityöt
Vuokra-asumista