Kotiin järjestettävien palvelujen tuella voit asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotipalvelut liittyvät arkielämän toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Siihen voi oikeuttaa myös erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toimivaa. Tilapäinen palvelu voi olla yksittäisiä käyntejä tai ennalta tiedossa oleva jakso.
Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon hänen palvelunsa kirjataan. Kotihoidon käynnit voivat olla myös etäkotihoitoa VideoVisit palvelun avulla. Eri palveluista muodostuu kokonaisuus, jonka avulla kotona asumista tuetaan.

Asiakkaaksi tulo

Kotikäynnillä tehdään arviointi asiakkaan toimintakyvystä, palvelujen tarpeesta sekä kokonaistilanteesta. Samalla ohjataan ja opastetaan sekä tarvittaessa myös järjestetään kotona asumista tukevia palveluja. Nämä kootaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Uudet asiakkaat kotihoidon piiriin tulevat aluksi määräaikaiselle, enintään 28 vuorokautta kestävälle arviointijaksolle. Jakson aikana asiakas saa kuntouttavaa apua ja tukea arkeensa kotihoidon K-tiimiltä. Samalla arviointijakson jälkeistä avuntarvetta selvitetään ja suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen vastaavat palvelut.

Kuntouttavan arviointijakson jälkeen mahdolliset kotihoidon palvelut jatkuvat joko yksityisen kotipalvelun tuottamina palvelusetelipalveluina tai kaupungin kotihoidon palveluina. Asiakkuus voi myös päättyä kuntouttavan arviointijakson aikana tai sen jälkeen.

Kemin kotihoito tekee työtä tiimeissä. Tiimit ovat moniammatillisia. Se tarkoittaa, että niihin kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia, fysioterapeutteja sekä hoiva-avustajia. Palvelusetelillä järjestetyn kotipalvelun kotisairaanhoitopalvelut tuottaa K-tiimi.

Kotihoidosta perittävät maksut

Kotihoidon maksut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Säännöllisestä palvelusta peritään kuukausimaksu, johon vaikuttaa perheen koko, perheen bruttotulot ja palvelun määrä kuukaudessa. Tilapäisestä käynnistä peritään käyntimaksu. Arviointijakson maksut peritään samoin, kuin kaupungin oman kotihoidon käynnit.
Tutustu Esitteet ja hakemukset -sivuun. Sieltä löydät lisätietoa maksuista.
Katso Kaupungin kotihoitoa-esite sekä Kotipalvelua palvelusetelillä esite ja kotipalvelun tuloselvitys, jossa on myös mallilaskelma säännöllisen kotihoidon maksusta.

Kotihoidon tiimit ja aluerajat

  • K-Tiimi: Koko kaupungin alue.
  • Eteläinen kotihoito E1: Keskusta, Sauvosaari Kauppakadusta etelään lukuun ottamatta Pruntsia (Kauppakatu 26–28) ja Tammenlehvää (Sankarikatu 12).
  • Eteläinen kotihoito E3: Syväkangas, Takajärvi, Oklaholma, Siikakangas, Ritikka, Kittilänjärvi, Tervaharju, Junko, Peurasaari, Haukkari, Järppi, Nälli, Hepola, Rytikari, Ajos, Marostenmäki.
  • Pohjoinen kotihoito P1: Keskusta Kauppakadusta pohjoiseen sekä Pruntsi (Kauppakatu 26–28) ja Tammenlehvä (Sankarikatu 12), Ruutinranta junarataan saakka, Koivuharjunkadun länsipuoli sekä Haapalankatu.
  • Pohjoinen kotihoito P3: Pohjoinen alue junanradasta pohjoiseen, Marttala, Tapaninkatu, Mäntylä, Koivuharjunkadun itäpuoli lukuun ottamatta Haapalankatua. Kivikko, Karihaara, Paattio, Vainio, Lautiosaari, Ristikangas, Elijärvi, Kivikangas, Nauska, Pajusaari, Kuivanuoro, Sotisaari.