Kotiin järjestettävien palvelujen tuella voit asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotipalvelut liittyvät arkielämän toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Siihen voi oikeuttaa myös erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toimivaa. Tilapäinen palvelu voi olla yksittäisiä käyntejä tai ennalta tiedossa oleva jakso.

Asiakkaaksi tulo

Kotikäynnillä tehdään arviointi asiakkaan toimintakyvystä, palvelujen tarpeesta sekä kokonaistilanteesta. Samalla ohjataan ja opastetaan sekä tarvittaessa myös järjestetään kotona asumista tukevia palveluja. Nämä kootaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Palveluneuvoja tekee päätöksen palveluista. Vaihtoehtona voi olla myös palveluseteli. Palveluneuvoja päättää myös palvelusetelin myöntämisestä.

Kemin kotihoito tekee työtä tiimeissä. Tiimit ovat moniammatillisia. Se tarkoittaa, että niihin kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia sekä hoiva-avustajia.

Kotihoidon työ

Kotihoidon työote on kuntouttava. Asiakas on mukana päivittäisissä toimissa.

Kotihoidon maksut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Tutustu Esitteet ja hakemukset -sivuun! Sieltä löydät lisätietoa.

Kotihoidon aluerajat

  • Eteläinen kotihoito E1: Keskusta, Sauvosaari Kauppakadusta etelään lukuun ottamatta Pruntsia (Kauppakatu 26–28).
  • Eteläinen kotihoito E3: Syväkangas, Takajärvi, Oklaholma, Siikakangas, Ritikka, Kittilänjärvi, Tervaharju, Peurasaari, Haukkari, Järppi, Nälli, Hepola, Rytikari, Ajos, Marostenmäki.
  • Pohjoinen kotihoito P1: Keskusta Kauppakadusta pohjoiseen sekä Pruntsi (Kauppakatu 26–28), Lukkarilankadun eteläpuoli.
  • Pohjoinen kotihoito P2: Ruutinranta Lukkarilankadusta pohjoiseen junanrataan saakka. Juntto, Tapaninkatu, Mäntylä, Kivikko sekä Pajusaari, Kuivanuoro ja Sotisaari.
  • Pohjoinen kotihoito P3: Pohjoinen alue rautatiestä pohjoiseen, Marttala, Karihaara, Paattio, Vainio, Lautiosaari, Ristikangas, Elijärvi, Kivikangas, Nauska.