Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa ja huolehtii kotona vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta läheisestä.

Hakeminen

Omaishoidontuki edellyttää laajaa palveluntarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan sovitut palvelut ja hoito.

Palveluntarpeen arviointi alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hakemus on saapunut. Tämä pätee silloin, kun hoidettava on yli 75-vuotias tai saa Kelan erityishoitotukea tai on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Hakemus palautetaan Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiin, jonka jälkeen sovitaan kotikäynti. Päätös tehdään arvioinnin jälkeen.

Yhteinen sopimus

Omaishoidontuesta laaditaan kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Siihen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Tuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. Näitä varten ovat Kelan hoitotuet ja vammaistuki.

Omaishoidontukeen eivät oikeuta pelkästään asioinnissa ja kodinhoidossa tarvittava apu.

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitoa tukevista palveluista sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi omaishoidon vapaan järjestäminen, sijaishoito kotiin tai omaishoitajan uintiliput.

Esitteet ja hakemukset

Omaishoidontukihakemus, lapset
Omaishoidontukihakemus, aikuiset
Omaishoidontuen esite
Omaishoidon sijaishoito palvelusetelillä
Omaishoidontuen toimeksiantosopimus
Lyhytaikaishoitoon tulevan perustietolomake, uudet asiakkaat

Omaishoidon kuukausi-ilmoitus, tulostettava