Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa ja huolehtii kotona vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta läheisestä.

Hakeminen

Omaishoidontuki edellyttää laajaa palveluntarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan sovitut palvelut ja hoito.

Palveluntarpeen arviointi/hakemuksen käsittely alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hakemus on saapunut. Käsittely aloitetaan sopimalla kotikäynti tilanteen arvioimiseksi. Tämä pätee silloin, kun hoidettava on yli 75-vuotias tai saa Kelan erityishoitotukea tai on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Hakemus palautetaan Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiin Keskustan palvelukeskukseen, os. Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi.
Hoidon tarve arvioidaan kotikäynnillä. Päätös tehdään arvioinnin jälkeen.

Yhteinen sopimus

Omaishoidontuesta laaditaan kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Siihen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Tuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. Näitä varten ovat Kelan hoitotuet ja vammaistuki.

Omaishoidontukeen eivät oikeuta pelkästään asioinnissa ja kodinhoidossa tarvittava apu.

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitoa tukevista palveluista sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi omaishoidon vapaan järjestäminen lyhytaikaishoidossa, sijaishoitajan järjestäminen kotiin tai omaishoitajan hyvinvointia tukevat uimaliput.

Esitteet
Omaishoidon esite
Omaishoidontuen maakunnalliset kriteerit

Omaishoidon ilmoitukset

Omaishoidon tulostettava kuukausi-ilmoitus

Paperinen omaishoidon kuukausi-ilmoitus palautetaan:

Kemin kaupunki / palkkatoimisto
Omaishoidontuki
Valtakatu 26
94100 Kemi