Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa ja huolehtii kotona vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta läheisestä.

Hyvinvointialueelle siirtyminen 1.1.2023 aiheuttaa muutoksia

Hyvinvointialueelle siirryttäessä yhtenäistetään omaishoidontuen käytäntöjä.
Siirtymisestä aiheutuu muutoksia esimerkiksi korvausten maksuun.
Omaishoidontuen maksaminen 16.11.2022

Hakeminen

Omaishoidontukea haetaan hakemuksella. Lapsille ja aikuisille on oma hakemus. Hakemus palautetaan Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiin, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi.

Palveluntarpeen arviointi/hakemuksen käsittely alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hakemus on saapunut. Käsittely aloitetaan sopimalla palveluntarpeen arviointikäynti tilanteen arvioimiseksi. Käynnillä tehdään asiakassuunnitelma, johon kirjataan sovitut palvelut ja hoito. Asiakas saa päätöksen arviointikäynnin jälkeen.

Yhteinen sopimus

Omaishoidontuesta laaditaan kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Siihen liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidontuki ei ole tarkoitettu korvaamaan sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. Näitä varten ovat Kelan hoitotuki ja vammaistuki.

Omaishoidontukeen eivät oikeuta pelkästään asioinnissa ja kodinhoidossa tarvittava apu.

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitoa tukevista palveluista sovitaan omaishoidon toimeksiantosopimuksessa. Näitä ovat esimerkiksi omaishoidon vapaan järjestäminen lyhytaikaishoidossa, perhehoidossa tai sijaishoitajan järjestäminen kotiin sekä omaishoitajan virkistystä ja hyvinvointia tukevat uimaliput.

Esitteet
Omaishoidon esite
Omaishoidontuen maakunnalliset kriteerit

Omaishoidon ilmoitukset

Omaishoidon tulostettava kuukausi-ilmoitus

Paperinen omaishoidon kuukausi-ilmoitus palautetaan:

Keskustan Palvelukeskus
Omaishoidontuki
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi