Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalle palvelulle tai tuki palvelujen hankintaan.

Asiakas voi myönnettyjen palvelujen lisäksi ostaa omin kustannuksin
erilaisia hoito- ja tukipalveluja. Näitä voi ostaa palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä palveluntuottajilta tai muilta yksityisiltä palveluntuottajilta.
Yksityiset palveluntuottajat sivulta löytyy lisää palvelun tuottajia.

Palvelusetelin käyttöalueet

  • Ateriapalvelu säännöllisen kotipalvelun tukipalveluna
  • Henkilökohtainen apu vammaispalveluissa
  • Kotipalvelu
  • Omaishoidon sijaishoito
  • Siivousapu säännöllisen kotipalvelun tukipalveluna
  • Tehostettu palveluasuminen
  • Veteraanien palvelut

Palvelun myöntäminen edellyttää aina palveluntarpeen arviointia. Asiakkaan palvelut kootaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Koneellinen lääkeannosjakelu on ensisijainen tapa järjestää lääkkeenjako. Apteekit myyvät erilaisia lääkeannosjakelun palveluita. Näistä osassa asiakas pystyy valitsemaan kuinka monen viikon lääkeannosjakelun ottaa. Yleisin koneellisen lääkeannosjakelun jakso on 2 -viikkoa. Lisätietoa lääkeannosjakelusta kannattaa kysyä suoraan apteekeista.

Lääkkeenjakoa voidaan myöntää palvelusetelillä säännöllisenä kotipalveluna kotipalvelun asiakkaaksi pääsyn kriteerit täyttävälle henkilölle, mikäli asiakkaan lääkkeet eivät sovellu koneelliseen lääkeannosjakeluun.

Kotihoidon, omaishoidon sijaishoidon, ateriapalvelun ja siivousavun sekä tehostetun palveluasumisen osalta neuvontaa saa keskitetysti Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista arkisin kello 9–12.

Vammaispalveluista lisätietoa antavat sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja, arkisin kello 9-15.

Palveluntuottajaksi

Kaupungilla on jatkuva haku tukipalvelujen tuottajiksi. Palveluntuottajat voivat hakeutua tuottamaan säännöllisen kotipalvelun palvelusetelillä kotiin vietäviä ateriapalveluita ja siivouspalvelua sekä tehostettua palveluasumista.

Tuottajaksi hakeudutaan täyttämällä oma palveluntuottajahakemus. Tämän lisäksi palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä Aluehallintoviraston lomakkeella. Kotiinkuljetusateriapalvelut ja siivouspalvelut tuotetaan niiden palvelukuvausten mukaan.

Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden ohjeistus on määritelty Palvelusetelin sääntökirjoissa. Myös tukipalveluille on oma sääntökirjansa.

Palveluntuottajahakemukset

Hakemus palvelusetelipalveluiden tuottajaksi, ateriat ja siivous
Hakemus ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottajaksi

Sääntökirjat

Kotiin annettavien palveluiden sääntökirja liitteineen
Tukipalveluiden sääntökirja liitteineen
Tehostetun palveluasumisen sääntökirja liitteineen

Tuntiseurantalomakkeet

Palveluntuottajan tuntiseuranta, runsas kotipalvelu
Palveluntuottajan tuntiseuranta, kotipalvelun tukipalvelut ja sijaishoito

Koronavirustartuntojen torjunta kotiin annettavissa palveluissa 2021

Ateriapalvelu

Kaupunki tukee palvelusetelillä kotiin kuljetettavan ateriapalvelun hankintaa 1. huhtikuuta 2020 alkaen säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Päätös edellyttää palveluntarpeen arviointia. Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon palvelut kirjataan.

Ateriapalvelu voidaan myöntää, jos asiakkaan toimintakyky ja terveydentila on heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Tällöin asiakas ei kykene valmistamaan aterioitaan tai käymään kodin ulkopuolella aterioimassa.

Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo on 2 euroa ateriaa kohden. Palvelua voidaan myöntää enintään 60 euroa kuukaudessa, (enintään 30:stä ateriasta a’ 2e/kuukausi). Tämä edellyttää, että yhden henkilön talouden bruttotulot ovat enintään 1300 euroa kuukaudessa tai kahden henkilön talouden enintään 2400 euroa kuukaudessa.

Ateriapalvelun palveluseteli
Ateriapalvelun palvelukuvaus

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu kodin ulkopuoliseen asiointiin järjestetään palvelusetelillä. Palvelua voidaan myöntää enintään 30 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelistä ei tule asiakkaalle asiakasmaksua.

Henkilökohtaista apua haetaan hakemuksella. Lisätietoja saa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.

Kotipalvelu

Säännöllisen kotipalvelun vaihtoehtona on palveluseteli. Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa on samat kriteerit kuin kaupungin itse tuottamassa palvelussa. Säännöllinen palvelu tarkoittaa vähintään kerran viikossa tapahtuvaa avustamista päivittäisissä toimissa.

Palvelusetelillä tuotettu kotihoito ei sisällä kotisairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi näytteenottoa, INR- mittauksia, hoitokonsultaatioita.

Omaishoidon sijaishoito

Omaishoitajan lyhytaikaista vapaata varten on mahdollisuus saada kotiin sijaishoitaja. Tästä palvelusta sovitaan omaishoidon kotikäynnillä, jolloin sovitaan myös muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Kaupunki on hyväksynyt palveluyrittäjät, joista asiakas voi valita palvelunsa tuottajan. Omaishoitajalle ei aiheudu palvelun käytöstä omavastuuosuutta. Lisätietoja saa ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista.

Kaikki esitteet löytyvät Esitteet ja hakemukset sivulta.

Palveluasuminen

Palveluasumista kaupunki järjestää omana toimintana ja palvelusetelillä. Palveluasumista palvelustelillä esite on Esitteet ja hakemukset sivulla.

Siivousapu

Kaupunki tukee siivousavun hankkimista säännöllisen kotipalvelun asiakkaille. Siivousavun palvelusetelistä tehdään päätös palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Palvelun myöntämisen perusteena on tarpeen lisäksi myös tulorajat.

Siivousavun palvelusetelin arvo on 15 euroa tunnilta, mikäli asiakkaan bruttotulot ovat kuukaudessa enintään 1300 euroa kuukaudessa tai kahden henkilön taloudessa enintään 2400 euroa kuukaudessa.
Siivousavun palvelusetelin arvo on 20 euroa tunnilta, mikäli asiakkaan bruttotulot kuukaudessa ovat enintään 950 euroa kuukaudessa tai kahden henkilön taloudessa enintään 1800 euroa kuukaudessa. Siivouspalvelua voidaan myöntää 2 tuntia kuukaudessa.

Palveluseteli siivoukseen
Siivousavun palvelukuvaus

Veteraanien palvelut

Veteraanien palvelusetelipalvelut löytyvät täältä.

Lisätietoja ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista.