Lastenvalvoja hoitaa isyyden tunnustamiseen liittyviä asioita sekä avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvissä asioissa. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä.

Vanhemmat asioivat lastenvalvojalla yleensä yhdessä. Mikäli toinen vanhempi asuu toisella paikkakunnalla, asia voidaan hoitaa virkateitse. Lastenvalvojalle voi lähettää kysymyksiä Virtun kautta.

Isyys

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan isän ja lapsen välinen sukulaisuussuhde. Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi, jos halutaan.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsen yhteishuoltajuudesta sekä mahdollisesta elatussopimuksesta.

Isyyden voi tunnustaa raskausaikana neuvolassa. Jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää, tulee vanhemmuuden vahvistamisen yhteydessä myös tunnustajasta lapsen huoltaja.

Maistraatti ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset kotikunnan lastenvalvojalle. Jos isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, lähettää lastenvalvoja äidille ajanvarauksen.

Vanhempien täytyy saapua lastenvalvojan luo yhdessä. Mukana on oltava henkilöllisyystodistus.

Lastenvalvoja huolehtii isyyspaperit vahvistettavaksi maistraattiin.

Mikäli isyys on epäselvää, siitä voi varmistua maksuttomalla oikeusgeneettisellä tutkimuksella. Vanhemmat ottavat näytteet itseltään ja lapseltaan. Tutkimuksen suorittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tulos lähetetään lastenvalvojalle, joka antaa sen tiedoksi vanhemmille.

Elatus-, tapaamis- ja huoltosopimus

Elatussopimuksen laatimista varten laaditaan elatuslaskelma vanhempien tulojen ja menojen perusteella.

Lastenvalvojalle täytyy toimittaa varallisuusselvitys, tositteita tuloista ja kuluista sekä viimeisin verotuspäätös.

Vanhemmilla on elatusasioissa sopimusvapaus. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on kohtuullinen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopuun tapaamisista, huollosta ja elatuksesta, asian ratkaisee viimeistään käräjäoikeus jommankumman vanhemman hakemuksesta.

Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella tai lapsella ei ole vahvistettua isää.

Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Tarkempia tietoja Kelan sivuilta.