Vammaispalvelut auttavat elämään yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Palveluiden tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palvelut vaikeavammaisille henkilöille. Muille vammaisille tarkoitetut palvelut ja taloudelliset tukitoimet järjestetään määrärahojen mukaisesti.