Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun keskus
Parhaiten arkisin kello 8–11. Tapaamiset tulee sopia etukäteen. Sähköpostitse emme käsittele asiakasasioita.

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän puhelinaika on arkisin maanantaista torstaihin kello 12–13.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen henkilö

  • palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan,
  • ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä tai
  • saa kunnan järjestämää tai hankkimaa henkilökohtaisen avun palvelua.

Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Palvelutarpeen arvioimiseksi laaditaan palvelusuunnitelma.

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten on vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävä henkilökohtaista apua yksilöllisen tarpeen mukaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Palvelun tarve kartoitetaan hakemuksella, joka voi olla myös suullinen.
Alla vammaispalveluhakemus, joka palautetaan osoitteella:
Vammaispalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi.

Esitteet ja hakemukset
Henkilökohtaisen avun palveluseteli
Vammaispalveluhakemus