Henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, järjestetään kuljetus- ja niihin liittyviä saattajapalveluja.

Palveluihin kuuluvat asuinkunnan alueella kulkevat tai lähikuntiin Keminmaahan ja Simoon ulottuvat tarpeelliset matkat. Niiden perusteita voivat olla vaikeavammaisen henkilön työ, opiskelu, asioiminen, yhteiskunnallisen osallistuminen tai virkistys.

Saattajapalvelua voidaan myöntää, kun kuljettajan antama apu ei riitä. Saattajan käyttö liittyy aina oleellisesti avustamiseen kuljetuksen aikana ja määränpäässä.

Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluja järjestetään Kemissä Palvelulinja Onnikalla. Vaikeavammaisuuden perusteella voidaan käyttää tarpeen mukaan taksia tai invataksia. Palvelulinja Onnikalla järjestettävät kuljetuspalvelut ovat osa julkista joukkoliikennettä. Onnikan kalusto vastaa erityisesti vanhusten ja vammaisten tarpeita.

Kuljetuspalveluohjeet

Kuljetuspalveluhakemus

Hakemusten palautus:
Vammaispalvelut
Valtakatu 26, 1-kerros
94100 Kemi