Kuntoutusohjaukseen kuuluvat

  • vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen
  • vammaisen henkilön erityispalveluista tiedottaminen

Ohjauksen tavoitteena on antaa tietoa kuntoutusmahdollisuuksista, jotka parantavat sosiaalista toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista.

Kemissä kuntoutusohjaus on osa sosiaalityön tavanomaista neuvontaa ja palveluohjausta. Ohjausta saa myös erikoissairaanhoidosta ja vammaisjärjestöistä.