Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisen henkilön päivätoiminta kodin ulkopuolella tukee itsenäistä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Vaikeavammaisena pidetään sellaista henkilöä, jonka toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi edellytetään, ettei henkilö voi toimintarajoitteidensa vuoksi osallistua sosiaalihoitolain mukaiseen työtoimintaan.

Päivätoimintaa järjestetään arkisin Leipätehtaan toimintakeskuksessa.