Tulkkipalvelut auttavat asioimisessa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Tulkkipalvelua myönnetään vaikeasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille, joilla on kohtuuttomia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Tulkkipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Vaikeasti kuulo- ja puhevammaisille myönnetään tulkkipalvelua vähintään 180 tuntia ja vaikeasti kuulonäkövammaisille 360 tuntia vuodessa.

Opiskeluun liittyvää tulkkausta järjestetään siinä laajuudessa kuin opiskeluista suoriutuminen vaatii. Tulkkipalvelu järjestetään pääsääntöisesti tulkkikeskuksen kautta.