Veteraanipalvelut

Veteraanipalveluiden työntekijän tavoittaa parhaiten tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9,15–15. Tapaamiset ja kotikäynnit sovitaan etukäteen.
Mikäli ette tavoita veteraanipalvelujen työntekijää, voitte olla yhteydessä palveluntarpeen arviointiin arkisin kello 9-12.

Maksuttomia rintamaveteraanien palveluita voi saada vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Palveluihin on oikeutettu myös sotatoimiin osallistunut henkilö, jolla on sota-arkiston todistus.

Etuudet myönnetään tarvelähtöisesti. Rintamaveteraaneilla on oikeus saada kaikkia muitakin ikääntyvälle väestölle suunnattuja palveluita. Niihin vaikuttaa palveluntarve.

Arviointikäynnin veteraanin luokse tekee sosiaaliohjaaja.

Kaikille kotona tai palvelutalossa asuville rintamaveteraaneille tehdään vuosittain uusi palveluntarpeen arvio tai hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistus. Omaiset tai läheiset voivat olla mukana tapaamisessa.

Palveluntarpeen arvion perusteella rintamaveteraaneille myönnetään säännöllistä tai tilapäistä kotihoitoa ja sen tukipalveluja. Nämä voivat olla esimerkiksi aterioita ja turvapalveluja. Arvioinnissa määritellään lisäksi kuntoutuspalvelut.

Kotiin annettavat palvelut

Veteraanien kotiin annettavat palvelut maksaa Valtiokonttori. Palvelut myönnetään Valtiokonttorin määrärahan puitteissa.

Palveluseteli on otettu maaliskuusta 2020 alkaen käyttöön. Veteraani valitsee itse eri palveluille tuottajan joukosta, jonka kaupunki on kilpailuttanut.

Palvelutalossa asuva rintamaveteraani voi saada kotiin vietäviä avopalveluja, mutta tehostetussa palveluasumisessa olevalla rintamaveteraanilla ei ole oikeutta niihin.

Kotiin annettavia palveluita ovat

  • Ateriapalvelut, ateriasetelit
  • Apuvälineet, tukikaiteet ja luiskat
  • Kotipalvelut ja kotihoito
  • Kuljetuspalvelut
  • Piha- ja lumityöt
  • Siivousapu
  • Turvapuhelimen kustannusten korvaus
  • Virkistyspäivät

Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanin kotona selviytymistä.

Kaupunki toimii rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen vastuullisena järjestäjänä.

Veteraanikuntoutus

Kuntoutusta haetaan lomakkeella, joita saa Keskustan palvelukeskuksesta, Sauvosaarenkatu 25.

Hakemuksen liitteeksi riittää veteraanipalveluiden sosiaaliohjaajan tekemä palveluntarpeen kartoitus ja siinä tehty toimintakykyarvio. Tarvittaessa työntekijä voi pyytää lääkärinlausuntoa liitteeksi. Lääkärinlausunnoksi voi käydä esimerkiksi sairauskertomusteksti, jossa on otettu kantaa kuntoutustarpeeseen.

Valtiokonttori myöntää kuntoutukseen käytettävät määrärahat vuosittain. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kuntoutuspäätös lähetetään veteraanille ja palveluntuottajalle.

Veteraanikuntoutuksen hakemukset toimitetaan Keskustan palvelukeskukseen.

Kuntoutuspalvelut

Yksilöllinen kuntoutus

Esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia tai puheterapia sekä jalkojenhoito.

Asiakas valitsee palveluntuottajaksi kaupungin fysioterapiaosaston tai jonkin yksityisistä toimijoista. Päätöksen mukana tulee lista palveluntuottajista. Tarvittaessa veteraanityöntekijä avustaa palvelun hankkimisessa.

Kuntoutus voi toteutua myös kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa, kuten palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus järjestetään kerran kuukaudessa Saarenvireen toimitiloissa Torniossa. Kerrallaan mukaan voidaan ottaa 6–8 veteraania ennakkoilmoitusten perusteella.

Ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä yhteistä ryhmätoimintaa. Päivän aikana tarjotaan maksuttomat ateriat.

Päiväkuntoutukseen sisältyy tarvittaessa maksuton kuljetus. Aviopuolison voi ottaa mukaan maksutta. Ennakkoilmoittautuminen koskee myös puolisoa.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutukseen kuuluvat kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito. Kuntoutuksen pituus on enintään 14 vuorokautta veteraanin toimintakyvystä riippuen.

Ohjelmaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, yhteistä ryhmä- ja harrastetoimintaa sekä itsenäistä kuntoilua.

Aviopuolison kuntoutusjakso samanaikaisesti veteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden ajan. Laitoskuntoutusjakso on myös puolisolle maksuton.

Veteraanipalvelujen palveluseteli
Veteraanipalvelut