Päihdehoidosta vastaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Palveluihin sisältyvät muun muassa A-klinikka sekä päihdehuollon yksikkö Pihla.

A-klinikalle voi hakeutua ilman ajanvarausta päivystysaikoina, joita on neljä kertaa viikossa (kello 9–11 maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin).

Klinikan löydät keskussairaalan yhteydestä osoitteesta Kauppakatu 25 B.

Päihdeongelmalla tarkoitetaan haittoja tuottavaa alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttöä. Yhteyttä voi ottaa myös jo ennen ongelmien syntymistä, kun huolestuu omasta tai läheisen päihteiden käytöstä. A-klinikalta saa apua myös toiminnallisten riippuvuuksien kuten peli-, netti- tai seksiriippuvuuden hoitoon.

A-klinikan palveluita ovat

  • ohjaus ja neuvonta
  • hoidontarpeen arviointi
  • katkaisu- ja vieroitushoito
  • psykososiaalinen kuntoutus
  • laitoshoitolähetteet

A-klinikan työn periaatteita ovat

  • Hoitoon hakeutuminen ja hoidossa jatkaminen on vapaaehtoista.
  • Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hänen suostumustaan.
  • Asiakas asettaa hoitonsa tavoitteet yhdessä työntekijän kanssa.
  • Avohoidon palvelut ovat maksuttomia.

Laitospalvelut ja korvaushoito

Kemin Takajärvellä sijaitsee päihdekuntoutumisyksikkö Pihla. Yksikössä järjestetään katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon hakeudutaan A-klinikan tai muun julkisen terveydenhuollon lääkärin kautta.

Pihlassa järjestetään opioidiriippuvaisten korvaushoito.