Päihdehoidosta vastaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Palveluihin sisältyvät riippuvuuksien poliklinikan avohoito. Riippuvuuksien poliklinikka on aikaisemmalta nimeltään A-klinikka. Toimintamuotoja ovat ohjaus ja neuvonta, keskusteluapu sekä päihdelääkärin palvelut ajanvarauksella.

Riippuvuuksien poliklinikalle voi hakeutua ilman ajanvarausta päivystysaikoina, joita on neljä kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9-11. Päivystysajalle hakeutuminen on hyvä ensimmäinen yhteydenottotapa riippuvuuspalveluihin. Huomioithan päivystysvastaanoton sulkeutuvan klo 11, hakeudu hyvissä ajoin ennen sulkeutumisaikaa.

Riippuvuuksien poliklinikan löydät psykiatriatalon 2. kerroksesta osoitteesta Kauppakatu 25. Sisäänkäynti Hahtisaaren venesataman puoleisesta harmaasta rappukäytävästä.

Päihdeongelmalla tarkoitetaan haittoja tuottavaa alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttöä. Yhteyttä voi ottaa myös jo ennen ongelmien syntymistä, kun huolestuu omasta tai läheisen päihteiden käytöstä. Riippuvuuksien poliklinikalta saa apua myös toiminnallisten riippuvuuksien kuten peli-, netti- tai seksiriippuvuuden hoitoon.

Riippuvuuksien poliklinikan yhteydessä on opioidiriippuvaisten korvaushoitoyksikkö.

Riippuvuuksien poliklinikan palveluita ovat

  • ohjaus ja neuvonta
  • hoidontarpeen arviointi
  • psykososiaalinen kuntoutus

Riippuvuuksien poliklinikan työn periaatteita ovat

  • Hoitoon hakeutuminen ja hoidossa jatkaminen on vapaaehtoista.
  • Asiakas asettaa hoitonsa tavoitteet yhdessä työntekijän kanssa.
  • Avohoidon palvelut ovat maksuttomia.