Sosiaaliasiamiehen henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella.

Jos asiakas ei tavoita potilas- ja sosiaaliasiamiestä puhelimitse,
hän voi jättää soittopyynnön Kriisikeskus Turvapoijun numeroon.

Sosiaaliasiamies toimii sosiaalitoimen asiakasasioissa. Hän neuvoo ja ohjaa, avustaa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa oikeuksista ja edistää niitä, seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kaupunginhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö ja toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä.