Sosiaalityö tukee kemiläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän muutosvaiheissa sekä edistää sosiaalista turvallisuutta.

Palveluohjaus ja sosiaalitoimiston aukiolo

Sosiaalitoimiston ulko-ovi on avoinna arkisin kello 9–11 ja 12-15.

Palveluohjausta saa sosiaalitoimistosta aukioloaikoina. Puhelimitse palveluohjaus toimii arkisin kello 9–15 numerossa 050 370 7951

Äkillisissä kriiseissä ja lastensuojeluasioissa yhteydenotto päivystykseen numeroon 0400 291 141.

Aikuisten ja perheiden kanssa tehtävä sosiaalityö

Aikuisten ja perheiden kanssa tehtävällä sosiaalityöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntyä. Työ alkaa asiakkaan elämäntilanteen, vahvuuksien ja ongelmien arvioinnilla.

Etsimme yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja elämäntilanteen parantamiseksi. Rohkaisemme muutokseen. Ohjaamme, tuemme ja neuvomme arkielämän tilanteissa. Työskentelyn pohjaksi laaditaan palvelutarpeen arviointi.

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä, kun

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • tarvitset ohjausta työhönkuntoutukseen tai työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin tai talouden hallintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • mielenterveys-, päihde- tai asumiseen liittyvät ongelmat haittaavat elämääsi
  • olet kohdannut äkillisen kriisin

Perhesosiaalityö

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lähtökohtana on, että lapsen kasvatus ja hoito ovat vanhempien vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on turvata, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Perhesosiaalityö tukee ja ohjaa perheitä ja lapsia erityisesti elämän kriisitilanteissa. Tavoitteena on löytää perheen valmiudet ja voimavarat sekä tarvittaessa vahvistaa niitä.

Sosiaalitoimiston perhesosiaalityöntekijöiden velvollisuutena on auttaa ja tukea lasta ja hänen perhettään.