Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja.

Lisäksi edellytetään, että asiakas on esittänyt pyynnön asian siirtämisestä toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai päätöksen saatuaan.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.
Asiakas voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta.

Hakeminen edellyttää Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle sekä tiliotteita viimeisen kolmen kuukauden ajalta.

Täydentävän toimeentulotuen hakemus