Kela on myöntänyt perustoimeentulotuen vuodesta 2017 lähtien. Mikäli hakijalla on perustoimeentulotukeen kuulumattomia menoja, voi hän hakea niihin sosiaalitoimistosta harkinnanvaraista ennaltaehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuki tulee olla haettuna ennen harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemista.

Harkinnanvaraista toimeentulotukea voi hakea:
– pyytämällä hakemuksen siirtoa Kelalta sosiaalitoimistoon
– lähettämällä itse virtu.fi kautta vapaamuotoisen hakemuksen
– toimittamalla kirjallinen hakemus sosiaalitoimistoon.

Täydentävää toimeentulotukea varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä:
– vapaamuotoinen hakemus
– päätös Kelan perustoimeentulotuesta hakemusta koskettavalta ajalta
– hakijan ja mahdollisen puolison edeltävän kahden (2) kuukauden tiliotteet
– kustannusarvio tai tositteet haettavasta menosta
Lisäksi mahdolliset muut pyydetyt liitteet.

Täydentävän toimeentulotuen hakemus