Kela on myöntänyt perustoimeentulotuen vuodesta 2017 lähtien. Mikäli hakijalla on perustoimeentulotukeen kuulumattomia menoja, voi hän hakea niihin sosiaalitoimistosta harkinnanvaraista ennaltaehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuki tulee olla haettuna ennen harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemista.

Harkinnanvaraista toimeentulotukea voi hakea:
– pyytämällä hakemuksen siirtoa Kelalta sosiaalitoimistoon
– lähettämällä itse virtu.fi kautta vapaamuotoisen hakemuksen
– toimittamalla kirjallinen hakemus sosiaalitoimistoon.

Täydentävää toimeentulotukea varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä:
– vapaamuotoinen hakemus
– päätös Kelan perustoimeentulotuesta hakemusta koskettavalta ajalta
– hakijan ja mahdollisen puolison edeltävän kahden (2) kuukauden tiliotteet
– kustannusarvio tai tositteet haettavasta menosta
Lisäksi mahdolliset muut pyydetyt liitteet.

Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Hautausavustus

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömiin hautausmenoihin siinä tapauksessa, että vainaja on todistettavasti ollut varaton eikä hautausta avusteta muuta kautta. Vainajan varat tulee ensisijaisesti käyttää hautausmenoihin ja vasta toissijaisesti avoimiin muihin laskuihin. Tukea ei myönnetä kohtuulliseksi katsottujen kustannusten ylittäviin menoihin, vainajan laskuihin, hautaus- tai muistotilaisuuteen eikä muistokiveen. Täydentävä toimeentulotuki kattaa yleensä vain osan välttämättömistä hautausmenoista.  Hautauslaskuihin on yleensä mahdollista saada lisämaksuaikaa laskuttajalta vainajan varojen selvittelyiden ajaksi.

Hyväksyttäviksi välttämättömiksi hautausmenoiksi lasketaan:

  • arkku ja arkkuun laitto
  • kuljetus
  • kukkalaite
  • halvin muistolaatta
  • tuhkaus

Hautausavustukseen tulee toimittaa hakemuksen liitteenä:

  • perunkirja
  • vainajan tiedot ja hakijan yhteystiedot
  • avoimet maksamattomat hautauksesta aiheutuneet laskut

Voit toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon tai sähköisesti virtu.fi kautta.

Mikäli pesä on todistettavasti varaton, kohtuulliseksi katsotut kustannukset maksetaan suoraan ositettuina laskuttajille hautaustoimistoon ja seurakuntaan.