Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Tarkastuksissa seurataan oppilaan kasvua ja kehitystä, neuvotaan ja tuetaan sitä. Oppilaat saavat tarvitsemansa rokotukset sekä tarvittaessa ohjauksen lääkärin, fysioterapeutin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotoille.

Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Näiden vuosiluokkien terveystarkastukset ovat siis laajoja, ja niihin kutsutaan myös oppilaan huoltajat. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulutiedotteessa ja terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja hoitoa.

Kouluterveydenhoitaja on koululaisen psyykkisen ja fyysisen terveyden asiantuntija. Hän toimii myös yhdyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Terveydenhoitajaan on hyvä ottaa yhteyttä muulloinkin kuin terveystarkastusten lähestyessä, erityisesti koululaisen jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Koululaisten rokotukset

Kouluterveydenhuollossa laitetaan oppilaille erilaisia rokotuksia. Nämä suojaavat esimerkiksi vesirokolta, kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta ja hinkuyskältä. Tytöt saavat HPV- eli papilloomavirusrokotteen.

Kouluterveydenhoitajiin saa yhteyden Wilman kautta.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto on tarkoitettu Kemin lyseon lukiolaisille sekä ammattiopisto Lappian toimipisteissä opiskeleville.

Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta oppilaitoskohtaisesti sovittuna aikana. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan näillä nettisivuilla, koulujen nettisivuilla ja terveydenhoitajan työhuoneen ovessa. Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella.

Opintonsa aloittaneiden terveystarkastus pyritään järjestämään ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös varata itse ajan terveystarkastukseen.

Ajan voi varata myös opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen sekä rokotuksiin liittyvissä asioissa.

Kutsunnan alaiset

Kemissä lukiossa tai ammattiopistossa opiskelevat kemiläiset saavat kutsun kutsuntatarkastukseen. Muualla opiskelevat ja uusintakutsuntoihin määrätyt varaavat ajan itse terveydenhoitaja Kati Ypyältä.