Kemin terveyskeskuksen kuntoutuspalvelut tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja. Fysioterapiaosastolla on käytössä takaisinsoitto. Numerosi tallentuu järjestelmään, jolloin henkilökunta soittaa sinulle heti vapauduttuaan.

Lasten fysioterapiasarjat toteutetaan osastolla ja tarvittaessa koti- tai päiväkotikäynteinä. Toiminta sisältää myös tutkimus-  ja ohjausvastaanoton.

Ortopedisessa fysioterapiassa Länsi-Pohjan keskussairaalan lähettämien asiakkaiden kuntoutus hoidetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Asiakkaita ovat muun muassa henkilöt, joilta on leikattu polvi tai lonkka. Fysioterapiaan sisältyy myös ohjaus.

Sauvosaaren sairaalan fysioterapian henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä kotiutuvien potilaiden luokse ja hankkii heille tarpeelliset apuvälineet. He ohjaavat myös opiskelijoita ja osallistuvat moniammatilliseen yhteistyöhön hoitokokouksissa ja osastokierroilla.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä, päivittäistä selviytymistä vaikeuttava vamma tai haitta. Asiakkaat hoidetaan Kemissä pääsääntöisesti omana toimintana, jokaisen fysioterapeutin tehtäviin kuuluvana.

Apuvälinepalvelu

Lyhytaikaiseen tarpeeseen ja kokeiluun saa ilman hakemusta tia lähetettä apuvälineitä. Niiden tarkoitus on helpottaa liikkumista, kuntoutumista ja päivittäisiä toimintoja.

Pitkäaikaiseen käyttöön apuvälineitä saa lääketieteellisesti todetun pysyvän työ- tai toimintakyvyn vajauksen perusteella.

Kemin kaupungin apuvälinekeskus on osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskusta.

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaation häiriöitä. Perheneuvolassa puheterapeutin työ painottuu alle kouluikäisiin lapsiin.

Puheterapiaan pääsee vain terveydenhoitajan lähetteellä. Palveluihin kuuluvat neuvonta ja ohjaus, tutkimukset, kuntoutus ja seuranta sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Kuntoutus toteutuu yksilö- tai ryhmäterapiana. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa.

Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, kuten päivähoidon, lääkärin, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin kanssa.