Muistihoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä.

Geriatrian erikoislääkäri, muistihoitaja ja muistikoordinaattori ovat muistisairauksien ja niiden hoidon asiantuntijoita.
Muistipoliklinikka palvelee yli 65- vuotiaita.
Alle 65-vuotiaat ovat muistiasiossa yhteydessä terveyskeskukseen.

Muistisairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu, seuranta ja hoidon jatkuvuus sekä läheisten tukeminen kuuluvat perusterveydenhuollon muistipoliklinikan toimintaan.