Muistihoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä.

Geriatrian erikoislääkäri, muistihoitaja ja muistikoordinaattori ovat muistisairauksien ja niiden hoidon asiantuntijoita.

Muistisairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu, seuranta ja hoidon jatkuvuus sekä läheisten tukeminen kuuluvat perusterveydenhuollon muistipoliklinikan toimintaan.