Nina Kemilä

Hälsovårdare, Kivikko skolan
Social- och hälsovårdstjänster
Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi