Anne Toppari

Vikarierande Chef för biblioteksverksamhet, Chef för Institutionen för kultur
Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi