Om det rör sig om en situation som kräver omedelbara åtgärder och som direkt är livshotande eller kan skada någons hälsa, ska du alltid kontakta larmcentralen på nödnumret 112. De stora industrianläggningarna liksom vår ställning som livlig knutpunkt och närheten till svenska gränsen utgör en utmaning för Havslapplands akutvård och räddningsverk.

Finska Västerbottens sjukvårdsdistrikt har skött akutvårdstjänsten som sin egen verksamhet sedan 2013. Verksamhetsområdet innefattar Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Torneå och Övertorneå.

Totalt 8 vårdenheter och en fältledningsenhet tillhandahåller beredskap dygnet runt för områdets cirka 61 000 invånare. Jourhavande fältchefen för akutvård som arbetar inom enheten ansvarar för ledningen av den operativa fältverksamheten för hela området. Dessutom har regionen en grundenhet som främst arbetar under vardagarna. 

Nervcentret för all verksamhet är akutvårdscentret i Kemi, i omedelbar anknytning till finska Västerbottens centralsjukhus. Under kontorstid finns där en akutvårdschef, överläkare för akutvård och avdelningsskötare. Akutvårdscentret är även arbetsplats för akutvårdarna i Kemi och för jourhavande fältchefen.

Förutom specialsjukvård har även jouren för kommunernas primärvård koncentrerats till Havslapplands centralsjukhus i Kemi.

Det finns mycket industri i Havslappland och det är nära till svenska gränsen. Samarbetet mellan gränskommunerna Torneå och Haparanda samt mellan svenska och finska Övertorneå är tätt. Cirka 14 miljoner gränsöverskridningar registreras i Torneå varje år, alltså 38 300 om dygnet.