Klienterna inom flyktingarbetet i Kemis socialservice är kvotflyktingar samt vuxna och barnfamiljer med uppehållstillstånd som har flyttat till Kemi och håller på att integreras.

Flyktingarbetet sköter det lagstadgade integrationsarbetet och har som mål att på ett mångsidigt sätt stöda klientens förmåga att klara sig själv, fungera och delta, samt att förhindra marginalisering.

De som behöver akut sjukvård har rätt till det, oavsett vilket medborgarskap de har. Rätten till annan sjukvårdsservice fastställs enligt det uppehållstillstånd som den invandrade har. 

Sjukvårdsservice för asylsökande sköts av mottagningscentralerna, i samarbete med kommunerna och andra serviceleverantörer. De som har fått uppehållstillstånd och bor permanent i en kommun i Finland, har rätt till social- och hälsovårdsservice även om de inte är finska medborgare.

Kommunen arrangerar hälsovårdstjänster för invandrare, med experter som är insatta i integrationsfrågor och särskilda frågor som berör invandrare och genom samarbete över många olika yrkeskårer. Vänd dig till hälsocentralen för att få tillgång till denna service.

Tolktjänster

Beställning av tolktjänster ska i första hand göras via Polaris-kielipalvelut.

Socialservice

Kemis socialservice finns med i kommuninvånarnas vardag på många sätt. Service för barn, unga, familjer, personer i arbetsför ålder samt äldre produceras bland annat inom socialarbetet, service för åldringar, barnskyddet och inom servicen för funktionshindrade.

Rådgivning, socialhandledning och öppettider för socialbyrån

Socialbyråns ytterdörr är öppen vardagar kl. 8–11 och 12–15.

Rådgivningen betjänar klienterna under öppettiderna.

Socialbyrån ger socialhandledning utan tidsbokning, vardagar kl. 12–15. Socialhandledning ges även på telefon, vardagar kl. 9–15.

Behovet av handledning kan t.ex. gälla ett barns välfärd, bostadsbidrag och ekonomiska problem, problem med rusningsmedel och psykiatriska problem eller familje- eller närrelationsvåld.

Socialhandledaren tar även emot t.ex. barnskyddsanmälningar.

Vid akuta kriser och barnskyddsfrågor kan du kontakta jouren på nummer 0400 291 141.