16 kuvaa arjestani – valokuvanäyttely 1.12.–31.12.2020

Kemin kulttuurikeskuksen aulassa on nähtävillä 1.12. – 31.12.2020 Ruokaa & Kohtaamisia hankkeessa toteutetun valokuvausprojektin tuotoksia.

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018–20) on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi. Hankkeen ydinajatuksena on pyrkiä löytämään huono-osaisuutta kokevien ruoka-avun saajien osallisuuden kokemuksia ja siten parantaa heidän elämänlaatuaan sekä lisätä hyvinvointia.

Esillä olevat valoku­vat ovat ruo­ka-avus­sa kä­vi­jöi­den ot­ta­mia vä­läh­dyk­siä ar­jes­taan. Ku­vat on otet­tu ke­säl­lä 2020 ja nii­tä on otet­tu  muun muas­sa tee­mois­ta aamu, kah­vi­het­ki, eläin, ilo, kesä, koti, minä, tyh­jä, va­lon­sä­teet, var­jo, yk­sin.

Valokuvausprojektin tuotoksia on nähtävillä myös nettigalleriassa  https://16kuvaa.fi.

Tapahtumasta lisää :

https://16kuvaa.fi/

Edellinen tapahtuma

Peruna- ennakkonäytöksiä

Seuraava tapahtuma

Mikko Juntura – MISSED

Tapahtuman tiedot


Tapahtuman alkamispäivä

30.12.2020,  kello 08:00

Tapahtuman loppumispäivä

31.12.2020,  kello 15:00

Paikka

Kemin kulttuurikeskus
Marina Takalon katu 3
94100 Kemi

Tapahtumaluokat

Näyttelyt