Ikävihreä Pruntsi webinaari

Ikävihreä Pruntsi ja Kemin Vanhusneuvosto järjestävät yhteistyössä webinaarin aiheesta ikä- ja muistiystävällinen asuinalue. Aiheina muun muassa ikä- ja muistiystävällinen asuminen, Pruntsin korttelin aluesuunnittelu, muistiystävällinen sisustaminen ja teknologian hyödyntäminen kotiympäristössä. Webinaari liittyy Ikävihreä Pruntsi hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Kemiin ikä- ja muistiystävällistä asuinaluetta.

OSALLISTUMISLINKKI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIxYTgwNzAtMmU1NS00NjNlLWE4NGEtYmY4NTQ0ZDNkNmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a29c122-c032-4c79-b5ba-58f59bebab62%22%2c%22Oid%22%3a%22d3b54d61-4092-4080-8993-730acc275762%22%7d

Seuraava tapahtuma

Avoin taidetoiminta

Tapahtuman tiedot


Tapahtuman alkamispäivä

05.10.2021,  kello 12:00

Tapahtuman loppumispäivä

05.10.2021,  kello 15:00

Paikka

Verkkotapahtuma