Elinvoima on eloisuutta, voimaa ja hyvinvointia.

Se on myös kasvua ja kehitystä, selviytymistä ja kilpailukykyä. Elinvoimahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja parantaa asukkaiden ja yritysten elinvoimaa.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä

Rahoitus/ ohjelma: EAKR:n ja valtion rahoitus 359 904 euroa,
kuntien rahoitus 89 976 euroa
Toiminta-aika: 1.1.2020-30.6.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 449 880 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 670 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Heidi Nikkilä
Lyhyt tiivistelmä:
Tavoitteena on käynnistää ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen toimintamalli hävikkiruuan hyödyntämiselle.

Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa -projekti

Rahoitus: EARK:n ja valtion rahoitus 320 000 euroa,
kuntien rahoitus 79 999 euroa
Toiminta-aika: 1.9.2019-31.8.2021
Budjetti koko toiminta-ajalle: 399 999 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 20 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Erpo Kiviniemi
Lyhyt tiivistelmä:
Aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen. Talousalueen julkisen sektorin toiminnan valmiusasteen nosto investointiprojektin käynnistyessä. Osaavan työvoiman saatavuus- ja koulutustarpeiden selvitys. Talousalueen pk-yritysten aktivointi ja valmiuksien kehittäminen. Ekosysteemin mahdollisuuksien tunnistaminen.

Silver Economy Kemi -valmisteluhanke (haettu 10/2019)

Rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus 56 792 euroa
Toiminta-aika: 1.1.2020-31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 70 990 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 14 198 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö:
Lyhyt tiivistelmä:
Tavoitteena yli 54-vuotiaiden asiakastarpeiden selvittäminen ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen Silver Economy -teemaan liittyen.

Liikettä Kemiin! -liikuntaneuvontahanke

Rahoitus: Aluehallintovirasto 113 250 euroa
Toiminta-aika: 1.1.2020-31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 226 500 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 48 000 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Riitta Saari
Lyhyt tiivistelmä:
Kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin työ- ja elinkeinotoimiston, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet sekä yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvelut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.

Yhdessä etänä – osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena

Rahoitus/ohjelma: ESR:n ja valtion rahoitus 78 314 euroa, 
kuntien rahoitus 11 997 euroa, yksityinen rahoitus 7 582 euroa
Toiminta-aika: 1.5.2020 – 31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 97 893 euroa.
Kaupungin osuus vuonna 2020: 11 997 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 1,2
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Sini Nissinen
Lyhyt tiivistelmä:
Kemin kaupunki, Meriva ja Saura-säätiö kehittävät yhdessä matalan kynnyksen digitaalisen alustan palvelujen toteuttamiseen, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen etänä.

Hankkeet, joihin kaupunki antaa omarahoituksen tai muuta rahoitusta

Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mikseri Hankkeen toteuttaja Toivola-Luotolan Setlementti Ry

Rahoitus: STEA:n kohdenettu toiminta-avustus
Toiminta-aika: Jatkuva
Budjetti koko toiminta-ajalle: 170 875 euroa vuodelle 2020
Kaupungin osuus vuonna 2020: 31 800 euroa
Hankehenkilökunnan määrä:
Yhteyshenkilö:
Lyhyt tiivistelmä:
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka järjestölähtöinen toiminta tukee alueen maahanmuuttajien kotoutumista. Toiminta perustuu osallistavaan kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Mikserin toiminnassa keskeistä ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta, ryhmätoiminnot sekä palveluneuvonta ja -ohjaus.