Työllisyyshankkeiden tarkoituksena on edistää ja kehittää työllistymistä.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet

Työtä Kemissä! -työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 885 791 euroa, kuntien rahoitus : tuensaajan omarahoitus 221 447 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2020–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 1 107 238 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 61 848 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maija Saarenpää
Lyhyt tiivistelmä:
Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Ely-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvelut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.