Työllisyyshankkeiden tarkoituksena on edistää ja kehittää työllistymistä.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet

Kemin osaava verkosto (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 287 060 euroa ja kuntien omarahoitus 71 764 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2019–31.3.2021
Budjetti koko toiminta-ajalle: 358 824 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 25 940 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Hanna Alila
Lyhyt tiivistelmä:
Kaupungin ja Lappian yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työnhakijan ammatillista osaamista vastaamaan työnantajien tarpeita ja kehittää toimintamalli työllistymisen edistämiseksi.

Kemin Kohtaamo -Nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 518 397 euroa
Toiminta-aika: 1.3.2018–31.3.2021
Budjetti koko toiminta-ajalle: 647 996 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 36 277 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maria Viinikka
Lyhyt tiivistelmä:
Tavoitteina on luoda Ohjaamo-brändin mukainen toimipiste, johon keskitetään nuorten hyvinvointi-, koulutus- ja työllisyyspalvelut, integroida nuorten palvelut osaksi työllisyydenhoidon kokonaisuutta ja ratkaista rakenteellisia ongelmia sekä luoda kohderyhmän työllisyyden ja osallisuuden edistämistä.

Työtä Kemissä! -työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja valtion rahoitus 885 791 euroa, kuntien rahoitus : tuensaajan omarahoitus 221 447 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2020–31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 1 107 238 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 61 848 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maija Saarenpää
Lyhyt tiivistelmä:
Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Ely-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvleut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.

Kemin kaupungin logo
Vipuvoimaa EU:lta -ohjelman logo
Ely-keskuksen logo
Euroopan sosiaalirahaston logo