Työllisyyshankkeiden tarkoituksena on edistää ja kehittää työllistymistä.

Kaupungin hallinnoimat hankkeet

Kemin osaava verkosto (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus 287 060 euroa ja kuntien omarahoitus 71 764 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2019-31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 358 824 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 25 940 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 2,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Hanna Alila
Lyhyt tiivistelmä:
Kaupungin ja Lappian yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa työnhakijan ammatillista osaamista vastaamaan työnantajien tarpeita ja kehittää toimintamalli työllistymisen edistämiseksi.

Kemin Kohtaamo -Nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus 518 397 euroa
Toiminta-aika: 1.3.2018-31.12.2020
Budjetti koko toiminta-ajalle: 647 996 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 36 277 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maria Viinikka
Lyhyt tiivistelmä:
Tavoitteina on luoda Ohjaamo -brändin mukainen toimipiste, johon keskitetään nuorten hyvinvointi-, koulutus- ja työllisyyspalvelut, integroida nuorten palvelut osaksi työllisyydenhoidon kokonaisuutta ja ratkaista rakenteellisia ongelmia sekä luoda kohderyhmän työllisyyden ja osallisuuden edistämistä.

Työtä Kemissä! -työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen (Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus)

Rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus 885 791 euroa, kuntien rahoitus : tuensaajan omarahoitus 221 447 euroa
Toiminta-aika: 1.2.2020-31.12.2022
Budjetti koko toiminta-ajalle: 1 107 238 euroa
Kaupungin osuus vuonna 2020: 61 848 euroa
Hankehenkilökunnan määrä: 3,5 henkilötyövuotta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Maija Saarenpää
Lyhyt tiivistelmä:
Työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin Ely-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa Kemin rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Yhteispalvelumalli kokoaa yhteen ja kokonaisvaltaistaa monialaiset palvelurakenteet ja yhteensovittaa entistä tehokkaammin ja selkeämmin eri toimijoiden palvleut rakennetyöttömien työllisyyden edistämiseksi.