Mediakasvatuksen tarkoitus on vahvistaa monilukutaitoa ja mediasisältöjen käyttöä. Mistä löytyy luotettavaa tietoa? Kuinka laitteita käytetään? Miten juuri minä voin hyötyä laitteista ja mediasta?

Järjestämme koululaisille ja opiskelijoille mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa. Tarjoamme myös tilaisuuksia ja tapahtumia aikuisille.

Mediakasvatuksen vuosikello lapsille ja nuorille
Mediakasvatuksen vuosikello aikuisille
Mediakasvatuksen vuosikello kaikille