Tällä lukukaudella lukiolla ei ole aikuisten perusopetusta.

Koulutukseen voivat osallistua nuoret ja aikuiset, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai jotka haluavat parantaa taitojaan suomen kielessä tai muissa perusopetuksen oppiaineissa. Opinnot valmentavat jatko-opintoihin ja työelämään.

Alaikäraja on 16 vuotta. Yläikärajaa ei ole. Erityisestä syystä alaikärajasta voidaan poiketa. Koko perusopetuksen oppimäärän suorittaminen kestää 2–3 vuotta. Opiskelija päättää itsenäisesti opinto-ohjelmastaan opinto-ohjaajan ja opettajien avulla.

Aikuisten perusopetusluokan työskentelyä Kemissä 29.8.2019, lähimpänä oppilas Rand Aljaafari Irakista ja opettaja Elisa Nivala.
Aikuisten perusopetusta elokuun 2019 lopussa Sauvotalossa. Etualalla opiskelija Rand Aljaafari Irakista ja opettaja Elisa Nivala. KUVA: NINA SUSI

Suositus suomen kielen lähtötasoksi on A2.2. tai YKI 2. Tasot tarkoittavat käytännössä seuraavanlaista osaamista:

  • PUHUMINEN. Osaa kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata sellaisiin. Hallitsee keskeisen itseensä, perheeseen ja asumiseen liittyvän perussanaston. Osaa kertoa, missä työskentelee ja mikä on ammatti. Ääntäminen saattaa olla vielä puutteellista, eikä sanavarasto riitä kaikkiin tilanteisiin.
  • KUUNTELEMINEN. Ymmärtää ilmauksia ja sanoja tutuista asioista, kuten perhe, ostosten tekeminen tai työpaikka. Ymmärtää lyhyiden ja selkeiden viestien pääasiat. Pystyy yleensä tunnistamaan puheenaiheen, kun keskustelu etenee hitaasti ja selkeästi.
  • LUKEMINEN. Ymmärtää pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löytää tarvitsemansa tiedot esitteistä, aikatauluista ja muista jokapäiväisistä teksteistä. Ymmärtää lyhyet ja yksinkertaiset kirjeet ja sähköpostit, jos niissä on tuttuja aiheita.
  • KIRJOITTAMINEN. Osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka liittyvät jokapäiväisiin asioihin. Osaa kuvailla perhettä, asumista, koulutustaustaa, työpaikkaa sekä menneitä tapahtumia. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsee kieliopin perusteet.