Ruutin päiväkoti sijaitsee reilun kilometrin päässä Kemin keskustasta. Kiikelin lähimetsä ja merenranta ovat kävelymatkan päässä ja luovat lapsille monimuotoisen toimintaympäristön. Ruutissa on alle 3-vuotiaiden ja 3–5 -vuotiaiden lasten ryhmät sekä esiopetusryhmä. 

Päiväkotimme soveltaa pienryhmäpedagogiikkaa, toiminta-ajatuksenaan ”elämyksiä erilaisissa oppimisympäristöissä”. Tarjoamme mahdollisuuksia oppia oivaltaen. Tartumme hetkeen ja iloitsemme yhdessä oppimisesta kiireettömästi, aidosti ja lasta kuunnellen. Yhteistyössä perheiden kanssa tavoitteemme on hyvinvoiva lapsi.