Päivi Liukko

Palveluesihenkilö
Keskustan palvelutalo
Palvelukoti Meripuisto
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi