Päihdehuollon yksikkö Pihla

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Psykiatria ja riippuvuuksien hoito
Oklaholmankatu 22–24 A, 94700 Kemi