Sauvosaaren äitiys- ja ehkäisyneuvola

Sauvosaarenkatu 27, 94100 Kemi