Sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkisto

Hallintosihteeri Anne Ypyä-Koskela
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Keskuspuistokatu 30, Kemi