Sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkisto

Hallintosihteeri Anne Ypyä
Perusturvatoimiala
Keskuspuistokatu 30, Kemi