För arbetsgivare erbjuder vid kostnadsfria rådgivnings- och experttjänster i fråga om sysselsättande samt individuellt stöd för rekrytering och hjälp med kartläggning av olika stödmöjligheter. 

Vi möter arbetssökande och intervjuar dem. På så sätt säkerställer vi preliminärt om de passar för uppgifterna och för företagets behov.

Vi stöder er under hela sysselsättningsprocessen. Vi hjälper till med ansökan om ekonomiskt stöd som främjar sysselsättandet. 

Vårt mål är att höja sysselsättningsgraden, uppfylla arbetsgivarnas behov av färdigheter och hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra. 

Tillsammans med arbetsgivarna arrangerar vi olika rekryteringsevenemang och -kampanjer. Vi tar även fram olika modeller för företagssamarbete för att hitta ett nytt sätt att rekrytera på ett lönsamt och enkelt sätt.