Det finns flera olika företagsområden i Kemi och stadens näringssektor deltar i utvecklingen och marknadsföringen av dem.
Kemin Teollisuuskylä Oy låter bygga verksamhetslokaler för företagen.

Kemintulli

Kemintulli är ett nytt företagsområde som ligger 7 km söder om Kemis centrum. Ur logistisk synvinkel har området ett utmärkt läge vid motorvägens planskilda trafikplatser.
Trafikströmmen som passerar området innefattar i genomsnitt 13 300 fordon om dygnet.

Kemintulli har en areal på 140 hektar och är avsett för 70 företag och 800 arbetsplatser. I den fastställda stadsplanen har området delats upp i kvartersområden för affärs-, industri- och lagerbyggnader. I Kemintulli finns även ett område där små- och maskinföretagare kan bo i samband med sina egna företagstomter.

Digipolis – Kemis teknologiby

Digipolis – Kemis teknologiby är Lapplands största teknologicentrum och har varit verksam i cirka 20 år. I Digipolis bedriver 40 företag och organisationer sin verksamhet och 500 anställda arbetar i byn. Digipolis är även ett utbildningscentrum. 1500 ungdomar från Kemi-Torneå yrkesskola och yrkesinstitutet Lappia studerar här.

Tomter och affärslokaler

Näringstjänsterna hjälper företagare att leta efter lämpliga verksamhetslokaler och tomter. Det finns många olika slags företagslokaler för olika användningsändamål i Kemi. Det finns lokaler för såväl handel som industri. Största delen av de lediga affärslokalerna finns inom Kemis olika företagsområden. Du hittar information om lediga tomter på Tonttitori.

Företagare, företag och privatpersoner kan använda formuläret ”toimitila” (affärslokal) till att annonsera om lediga lokaler inom Kemiområdet. Du kan även ta kontakt på telefon eller med e-post.

Annonserna är giltiga i sex månader åt gången efter att de har lämnats in och tas sedan bort om ingen begäran om att repetera dem har inkommit.

Annonserna är kostnadsfria.