Vi erbjuder mångsidig företagsrådgivning samt tomter och lokaler för företagare och investerare i Kemi och sådan som vill flytta hit. 

I fråga om näringstjänster i Kemi erbjuder vi sakkunskap och hjälp med företagens utvecklings- och tillväxttjänster, utvecklingen av verksamhetsmiljön, marknadsföringen och evenemangsproduktionen. Våra huvudsakliga kunder är företag, företagare och individer som är intresserade av företagande samt evenemangsarrangörer.

Företagstjänsterna syftar till att hjälpa företagare med frågor som rör företagsstart, bidra till att utveckla existerande företag samt hitta ändamålsenliga lokaler för verksamheten för de företag som vill etablera sig i Kemi. Vi söker aktivt efter nya företag, företagare och andra aktörer som kan ge vår stad ökad vitalitet.