Kivalo-opisto är ett medborgarinstitut med verksamhet i Kemi, Keminmaa, Simo och Tervola.

Institutets värdkommun är Kemi stad.

Alla kan hitta precis den hobby de vill i institutet. Förutom kurser som varar hela läsåret erbjuder vi även aktuella kortkurser. Vi skräddarsyr även utbildningar direkt för olika behov.

Det går bra att delta i institutets verksamhet över kommungränserna. Fråga om lediga platser under hela läsåret.

Kontoret i Kemi ligger på 2:a våningen i kulturcentret.

Läskunnighetsundervisning för vuxna invandrare

Kivalo-opisto arrangerar läskunnighetsundervisning, så kallade UMAKO-kurser, för vuxna invandrare. Kurserna är avsedda för dem som inte kan läsa eller skriva eller dem som till exempel inte klarar av det europeiska alfabetet. Mer information får du på Kivalo-opistos webbplats.