Meri-Lapin musiikkiopisto är avsett för barn och ungdomar i Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå och ger grundundervisning i musik enligt den avancerade lärokursen.

Förutom undervisning arrangerar institutet även tiotals konserter i Havslappland varje år. Vårt institut är en aktiv och högklassig skola som vi verkligen är stolta över!

Musikinstitutet grundades 1967 och hade då 69 elever från Kemi. Elever från Torneå togs in för första gången under läsåret 1969–70, Keminmaa och Simo började delta under läsåret 1971–72 och Tervola under läsåret 1974–75. Under läsåret 1974–75 hade musikinstitutet totalt 313 elever. Numera har det 442 elever som studerar olika instrument och sång.

Musiklekskolan startade sin verksamhet under läsåret 1973–74. Under det första läsåret hade lekskolan 67 elever och numera är de cirka 360 till antalet.