Kemis stadsteater är den enda professionella teatern i Havslappland och har sex premiärer om året. Det mångsidiga programmet har något för alla åldrar.

Kemis stadsteater grundades 1947 och är Finlands näst äldsta helt kommunala teater som får statsandel. 

Teatern har en ungdomslinje som erbjuder gratisutbildning för barn och ungdomar. Denna banbrytande verksamhet inleddes 2004. De som går ungdomslinjen får genom utbildning och föreställningar bekanta sig med hur teatern fungerar. De får bidra till teaterns egna produktioner och får undervisning av proffsen på teatern. Nya medlemmar till ungdomslinjen väljs med två års mellanrum. Nästa val sker under hösten 2020. 

Teaterklubben möts aktivt med vissa mellanrum för att diskutera teatern, vad teatern gör, dess pjäser och idéer som de ger upphov till. Klubbkvällarna besöks av gäster som t.ex. regissörer, skådespelare, författare och scenografer som berättar om sitt arbete.