Totalt 39 elever startade vid Kemin lyseon lukio under den första höstterminen 1897. Lärarna var tre till antalet. Numera har skolan 350 elever och 30 lärare.

Den trivsamma och aktiva skolans personal uppskattar och stödjer eleverna. Med hjälp av en studiehandledare bygger varje elev upp en personlig och individuell studiestig.

Kemin lyseon lukio ger eleverna utmärkta kunskaper att bygga vidare på med fortsatta studier. Undervisningsutbudet är mångsidigt. Det finns 230 kurser att välja på för de 75 kurser som krävs för studentexamen.

Svenska, engelska, tyska, franska, spanska, ryska och japanska erbjuds som främmande språk.

Det går att ta gymnasiediplom med separat betyg i konst- och färdighetsämnena.

Internationella projekt och besök är en del av gymnasiets vardag. Elevkåren och tutoreleverna är också aktiva. Många evenemang och fester ingår i läsåret, till exempel musikbandsdagen, LUMA-veckan, självständighetsfesten, julfesten, de gamlas bal och bänskuddardagen. Elevkårens styrelse arrangerar även ofta roliga temadagar.

Det går bra att kombinera studier med hobbyer i gymnasiet. Hobbyerna kan räknas som en del av gymnasiestudierna.