Kemin lyseon lukio arrangerar grundskoleundervisning för vuxna. Undervisningen är avsedd för ungdomar och vuxna som inte har slutbetyg från grundskolan eller som vill förbättra sin finska eller sina kunskaper i andra grundskoleämnen.

Institutet Pohjantähti-opistos kostnadsfria utbildning Bekanta dig med Finland är avsedd för invandrare som håller på att integrera sig.

Man erbjuder undervisning i läs- och skrivkunnighet samt stöd för att anpassa sig till det finländska samhället. Utbildningen passar även för dem som har svårare att komma vidare i finskastudierna.

Kivalo-opisto arrangerar läskunnighetsundervisning för vuxna invandrare. Kurserna är avsedda för invandrare som inte kan läsa eller skriva eller dem som till exempel inte klarar av det europeiska alfabetet.

De som deltar i utbildningen ska hålla på att integrera sig och behovet av läskunnighetsutbildning ska finnas antecknat i integrationsplanen. Förutom utbildning i fråga om läs- och skrivkunnighet samt finska språket innefattar utbildningen även olika funktionella avsnitt, till exempel möjligheten att delta i institutets kursverksamhet.

Invandrare får även stöd av tjänsten Maahanmuuttaja Ohjaamo som upprätthålls av Toivola-Luotolan Setlementti.