Sysselsättningsservicen ger individuella anvisningar och råd och bedömer servicebehovet samt erbjuder hjälp med att hitta en arbets- eller utbildningsplats. Målet med sysselsättningsservicen är att öka långtidsarbetslösa personers arbetslivsfärdigheter samt att stödja deras sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsservicen

  • arrangerar bland annat träning för arbetslivet, rehabiliterande arbetsverksamhet, praktik och sysselsättning inom stadens enheter, allt efter den arbetssökandes behov och mål  
  • samarbetar med arbetsgivarna för att hitta arbetsplatser och hjälper arbetsgivarna att hitta lämpliga arbetstagare  
  • arrangerar även en samtjänst för sysselsättning inom många olika branscher, tillsammans med näringsbyrån och Folkpensionsanstalten.  

Du får kostnadsfri och personlig service av Kemis sysselsättningsservice om

  • du är arbetslös arbetssökande från Kemi och har fått arbetsmarknadsbidrag på grund av arbetslöshet i minst 300 dagar 
  • är över 30 år och från Kemi och är klient hos servicen som främjar sysselsättning inom många olika branscher.