Målet med småbarnspedagogiken är att på ett helhetsbetonat sätt främja fostran, utveckling och inlärande för barnen, i samarbete med vårdnadshavarna. 

Småbarnspedagogiken främjar barnens jämlikhet och jämställdhet och förhindrar utslagning. Kunskapen och färdigheterna som barnen får lära sig stärker deras delaktighet och aktiva deltagande i samhället.

Småbarnspedagogiken är den del av det finländska utbildningssystemet. Småbarnspedagogiken är en planerad och målinriktad helhet för fostran, utbildning och vård, där tyngdpunkten främst ligger på pedagogiken. Barnet får småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och i öppen verksamhet.