Matti Ruotsalainen har börjat arbeta som Stadsdirektören från 11 i januari 2021. Han ansvarar för verksamheten inom stadsstyrelsesektorn och fungerar som stadsstyrelsens föredragande. Han ansvarar även för beredning av ärenden som ska behandlas av stadsstyrelsen.  

Stadsinspektören arbetar som direkt underordnad till stadsdirektören. 

Stadsdirektörens viktigaste uppgifter 

  • leda koncernen 
  • leda planeringen 
  • leda ekonomin och förvaltningen 
  • näringsstrategin 
  • strategisk ledning