"Bästa Kemibo. Du håller i den pånyttfödda informationstidningen för din stad. (…) Tidningen har fått nytt namn och ett mer imponerande utseende än förut." Så skrev dåvarande stadsdirektören Ossi Repo i sin första ledare för tidningen Kemiläinen på hösten 2010.

Ossi Repos hänvisning till pånyttfödelsen avser det faktum att staden även tidigare har publicerat en informationstidning. Kulturnämnden började ge ut tidningen Palveluksessanne år 1975 och utgivningen pågick i 11 år.

I början av augusti 1986 bytte stadens informationstidning namn till Sortteeri och centralkontoret blev ny utgivare. Sortteeri gavs ut för sista gången 2005. Stadsborna fick klara sig utan egen informationstidning i över fem år.

Från första början har kanslichef Jukka Vilén varit chefredaktör för Kemiläinen. Sedan 2019 har kommunikationsplaneraren skött uppgifterna som redaktionssekreterare och grafisk formgivare.

Kemiläinen-informationstidning
Tidningen ges ut tre gånger om året. Du kan läsa de elektroniska pdf-versionerna av Kemiläinen här, utom de fyra första numren. FOTO: TEIJA LAURINOLLI

Tidningen ges ut tre gånger om året. Du kan läsa de elektroniska pdf-versionerna av Kemiläinen här, utom de fyra första numren. De finns i tryckt version i stadsarkivet.

Flera nummer av Palveluksessanne och Sortteeri saknas förresten i stadsarkivet. Kontakta oss om du kan komplettera vår samling!