Målet är att öka långtidsarbetslösa personers arbetslivsfärdigheter samt att stödja deras sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Sysselsättningsservicen ger individuella råd och anvisningar och sköter även bedömning av servicebehovet. Dessutom arrangerar servicen bland annat träning för att börja arbeta, rehabiliterande arbetsverksamhet, praktik och sysselsättning inom stadens enheter. Sysselsättningsservicen innefattar en samtjänst som främjar sysselsättningen över många olika branscher.

Sysselsättningsservicen samarbetar med arbetsgivarna för att hitta arbetsplatser. Sysselsättningstjänsterna erbjuds utgående för klientens servicebehov.