Kemi har sex småbåtshamnar med cirka 650 båtplatser att hyra. Småbåtshamnarna i Mansikkanokka och Hahtisaari ligger i centrum, liksom inre hamnen som är avsedd för större båtar. Kuivanuoro småbåtshamn ligger norr om staden och Paavonkaris småbåtshamn ligger söder om staden.  

Uléns småbåtshamn ligger i centrum och är i första hand avsedd för segelbåtar och motorseglare. Beslut om placering av motorbåtar i hamnen fattas av chefen för samhällsteknik. 

Gästhamnen ligger i Uléns småbåtshamn och Kemin Purjehdusseura och Kemin Työväen Pursiseura ansvarar för uthyrning av platserna. 

Den tekniska branschens samhällsteknik upprätthåller hamnservicen i småbåtshamnarna.